• Lorem ipsum

<english below>
Ben je op zoek naar avontuur? Kom Dungeons & Dragons, Pathfinder of Indie RPGs spelen. Iedereen is welkom! Spellenwinkel Subcultures organiseert publieke RPG sessies in het ruime en  sfeervolle café Oproer. 


Of je nu een beginner bent of ervaren spelleider er is voor iedereen een geschikte tafel. We hosten entry-level avonturen en one-shots zodat je een nieuw spelsysteem kunt uitproberen. De avonturen zijn zowel in het Nederlands als Engels en per tafel is er ruimte voor ongeveer 6 spelers. 

Wanneer: woensdag, vanaf 18:30
Waar: Oproer, Beyaertdreef 5, 3562 GL, Utrecht
Entree: €5 (ter plekke betalen, pin aanwezig)

AANMELDEN voor een avontuur via Warhorn
1) Ga naar: https://warhorn.net/events/rpg-night-utrecht

2) Maak een Warhorn account aan. We vinden het fijn als je je echte naam of een herkenbare nickname (zonder cijfers) gebruikt en een avatar toevoegt. 

3) Nu kun je inloggen en navigeren naar ’schedule’. Daar kun je de D&D, Pathfinder en Indie sessies op verschillende manieren bekijken, ‘upcoming games’ geeft je bijvoorbeeld een overzicht van alle sessies.

4) Kies een sessie uit die je aanspreekt, klik erop om meer informatie te zien en je aan te melden via ’sign up’. Via de tab ‘discussion’ kun je vragen stellen aan de spelleider en andere spelers.

VOOR GAMEMASTERS: een sessie aanmaken via Warhorn
1) Wil je spelleider worden? Aanmelden kan via [email protected]

2) Maak een Warhorn account aan. We vinden het fijn als je je echte naam of een herkenbare nickname (zonder cijfers) gebruikt en een avatar toevoegt. Je krijgt vervolgens een ‘gamemaster’ account.

3) Je geeft door wanneer je je eerste sessie wil runnen en in welk systeem en wij maken een standaard sessie voor je aan. Deze sessie kun je vervolgens zelf aanpassen. 

4) Sessie aanpassen: volg de link naar je sessie en klik ‘manage’ aan. 
 
5) Kies het scenario. In de database van Warhorn staan veel bestaande scenarios met een korte beschrijving en afbeelding. Wanneer je titel van het scenario invult, dan zie je of het scenario in de database staat.
 
6) Zelf een scenario aanmaken. Staat je scenario niet in de database omdat het bijvoorbeeld zelfgemaakt is? In het menu bovenaan staat onder ‘manage’ een link naar ’scenarios’. Klik daar op ‘add a custom scenario’, hier kun je een titel, tekst en afbeelding toevoegen. Ga dan terug naar je sessie en voeg je eigen scenario toe.
 
7) Bij ‘edit session details’ kun je aangeven of je in het Nederland/Engels speelt, voor hoeveel spelers de sessie is en je kunt ’notes’ toevoegen. Kies voor ‘hidden from the public game listings’ dan is de sessie alleen te zien voor deelnemers aan de RPG Night. Graag de wachtlijst aan laten staan. Wanneer een speler zich afmeld, dan krijgt iemand op de wachtlijst automatisch een mail. 
 
8) Via de tab ‘discussion’ kun je vragen stellen aan de spelers. Zij krijgen een mail wanneer je hier een bericht post.
 


Are you looking for adventure? Come and play Dungeons & Dragons, Pathfinder or Indie RPGs. Everyone is welcome! Spellenwinkel Subcultures organizes public RPG sessions in the spacious and atmospheric café Oproer.

Whether you are a beginner or experienced game master, there is a suitable table for everyone. We host entry-level adventures and one-shots so you can try out a new game system. The adventures are in both in Dutch and English and there is room for about 6 players per table.

When: Wednesday, from 18:30
Where: Oproer, Beyaertdreef 5, 3562 GL, Utrecht
Entrance: €5 (pay on site, pin available)

SIGN UP for an adventure via Warhorn
1) Go to: https://warhorn.net/events/rpg-night-utrecht

2) Create a Warhorn account. We appreciate it if you use your real name or a recognizable nickname (without numbers) and add an avatar.

3) Now you can log in and navigate to 'schedule'. There you can view the D&D, Pathfinder and Indie sessions in different ways, 'upcoming games' gives you an overview of all sessions, for example.

4) Choose a session that appeals to you, click on it to see more information and sign up via 'sign up'. You can ask questions to the game master and other players via the 'discussion' tab.

FOR GAMEMASTERS: create a session via Warhorn
1) Do you want to become a gamemaster? You can register via [email protected]

2) Create a Warhorn account. We appreciate it if you use your real name or a recognizable nickname (without numbers) and add an avatar. You will then receive a 'gamemaster' account.

3) You indicate when you want to run your first session and in which system and we create a standard session for you. You can then adjust this session yourself. 

4) Edit session: follow the link to your session and click on 'manage'.

5) Choose the scenario. Warhorn's database contains many existing scenarios with a short description and image. When you enter the title of the scenario, you will see whether the scenario is in the database. 

6) Create your own scenario. Is your scenario not in the database because, for example, it is homemade? In the menu at the top, under 'manage', there is a link to 'scenarios'. Click on 'add a custom scenario', here you can add a title, text and image. Then go back to your session and add your own scenario. 

7) At 'edit session details' you can indicate whether you play in Dutch/English, for how many players the session is and you can add 'notes'. Choose 'hidden from the public game listings' then the session can only be seen by participants of the RPG Night. Please keep the waiting list on. When a player unsubscribes, someone on the waiting list will automatically receive an email. 

8) Via the 'discussion' tab you can ask questions to the players. They will receive an email when you post a message here.